DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, ON LINE TEHNIC MAG SRL z siedzibą w Tarnaveni, str. 1 grudnia 1918, nr 7, zarejestrowaliśmy się w Rejestrze Handlowym pod nr. J26/2125/2017, posiadając unikalny kod rejestracyjny RO 38586480, gwarantujemy i oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt/produkty wymienione na załączonej fakturze, do której odnosi się niniejsze oświadczenie, nie zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy, nie wywołać negatywne skutki dla środowiska i zapewnić ich wykorzystanie zgodnie z celem, dla którego zostały wykonane.

KARTA GWARANCJI

P.T. CZĘŚCI ZAMIENNE OKREŚLONE W ZAŁĄCZONEJ FAKTURZE

Niniejszy certyfikat gwarancyjny jest wyrazem przepisów ustawy 449/2003 i OG nr. 21/1992 opublikowano ponownie, zarówno z późniejszymi zmianami, jak i innymi właściwymi przepisami.

W niniejszym dokumencie „część zamienna – w skrócie PS” oznacza pojedyncze części, podzespoły, zespoły, wymagane jako zamienniki tych montowanych w motocyklu, z wyjątkiem całkowicie zmontowanych silników i akumulatorów, które posiadają określone certyfikaty.

1. Okres gwarancji

1.1 Okres gwarancji na sprzedane PS, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 2.2, wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży

1.2 Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podanej na fakturze

2. Przedmiot gwarancji

2.1 Każdy PS, który w okresie gwarancyjnym będzie miał wadę materiałową lub produkcyjną (patrz punkt 1), zostanie wymieniony – bez żadnych opłat ze strony kupującego.

2.2 Nie udziela się żadnej gwarancji następujące kategorie PS (materiały eksploatacyjne): filtr (oleju, powietrza, paliwa); żarówki; bezpieczniki; Świece zapłonowe; elementy zapłonowe; uszczelki; tuleje; pierścienie uszczelniające; szczęki i klocki hamulcowe; miechy; pasy transmisyjne; smary; produkty do konserwacji.

3. Rozpatrywanie reklamacji, terminy

3.1 W przypadku stwierdzenia niezgodności lub ukrytych wad PS w okresie gwarancyjnym określonym w pkt. 1 niniejszego certyfikatu, kupujący będzie mógł zwrócić dany PS na adres wskazany przez sprzedawcę.

3.2 Do pisemnej reklamacji – która będzie zawierać dane identyfikacyjne i kontaktowe kupującego – dołączone zostaną następujące dokumenty:

a) kopię faktury VAT i aktualnej karty gwarancyjnej

b) kopię dowodu rejestracyjnego lub dowodu osobistego pojazdu, w którym używany był PS

c) dowód instalacji w autoryzowanym serwisie RAR (faktura serwisowa)

d) dowód stwierdzenia i opis wady przez autoryzowany serwis RAR w przypadku części do skuterów i quadów, autoryzowany serwis motocykli w przypadku części do motocykli. (cytat ze szczegółowym opisem znaleziska)

3.3 Reklamowany PS wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zostanie złożony przez kupującego w terminie max. 2 dni robocze od wykrycia wady

3.4 Jeżeli reklamacja była uzasadniona, sprzedawca zobowiązuje się do wymiany PS w terminie 15 dni kalendarzowych liczonych od dnia jego otrzymania

4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji albo może ją unieważnić w przypadku stwierdzenia:

4.1 Upływ okresu gwarancji – określony w pkt. 1

4.2 Brak dokumentów określonych w pkt. 3.2

4.3 PS uległ uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego montażu/montażu wraz ze zużytymi, wadliwymi lub zmodyfikowanymi częściami

4.4 PS uległ zużyciu w wyniku przeciążenia / nieprawidłowej lub niewystarczającej konserwacji zespołu, na którym został zamontowany

4,5 PS uległ uszkodzeniom spowodowanym czynnikami zewnętrznymi (wstrząsy atmosferyczne, termiczne, elektryczne, mechaniczne), posiada m.in. ślady uderzeń, zarysowań, zagięć, pęknięć, odkształceń, przypaleń

4.6 Produkt nie został prawidłowo zidentyfikowany ze względu na przedstawienie przez komparator błędnych danych

4.7 Produkt, na którym zamontowano zakupiony PS, był używany do celów innych niż przewidziane przez producenta lub był eksploatowany w niewłaściwych warunkach

4.8 Przedmiot nosi normalne ślady użytkowania

Product added to compare.
Product added to wishlist