ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, ON LINE TEHNIC MAG SRL με έδρα το Tarnaveni, οδός 1 Δεκεμβρίου 1918, αρ. 7, εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. J26/2125/2017, έχοντας μοναδικό κωδικό εγγραφής RO 38586480, εγγυόμαστε και δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα/προϊόντα που αναγράφονται στο συνημμένο τιμολόγιο, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια στην εργασία, δεν παράγουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και διασφαλίζουν τη χρήση τους σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

PT. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΜΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης αποτελεί έκφραση των διατάξεων του ν. 449/2003 και της ΦΕΚ αριθ. 21/1992 αναδημοσίευση, τόσο με μεταγενέστερες αλλαγές, όσο και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

Σε αυτό το έγγραφο, "ανταλλακτικό - συντομογραφία PS" σημαίνει μεμονωμένα εξαρτήματα, υποσυστήματα, συγκροτήματα, που ζητούνται ως ανταλλακτικά για αυτά που είναι τοποθετημένα στη μοτοσυκλέτα, με εξαίρεση τους πλήρως συναρμολογημένους κινητήρες και τις μπαταρίες, που διαθέτουν συγκεκριμένα πιστοποιητικά.

1. Περίοδος εγγύησης

1.1 Η περίοδος εγγύησης για το πωλούμενο PS, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο σημείο 2.2, είναι 24 μήνες από την ημερομηνία πώλησης

1.2 Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο

2. Αντικείμενο της εγγύησης

2.1 Κάθε PS που παρουσιάζει ελάττωμα υλικού ή κατασκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης (βλ. σημείο 1) θα αντικατασταθεί - χωρίς καμία πληρωμή από τον αγοραστή.

2.2 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση οι ακόλουθες κατηγορίες PS (αναλώσιμα): φίλτρο (λάδι, αέρας, καύσιμο)· λάμπες; ασφάλειες? μπουζί; στοιχεία ανάφλεξης? παρεμβύσματα? δακτύλιοι? Δακτύλιοι στεγανοποίησης? Παπούτσια και τακάκια φρένων. φυσερό; ιμάντες μετάδοσης λιπαντικά? προϊόντα συντήρησης.

3. Επίλυση παραπόνων, προθεσμίες

3.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η έλλειψη συμμόρφωσης ή κάποια κρυφά ελαττώματα του PS εντός της περιόδου εγγύησης που ορίζεται στο σημείο 1 του παρόντος πιστοποιητικού, ο αγοραστής θα μπορεί να επιστρέψει το αντίστοιχο PS στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο πωλητής.

3.2 Η γραπτή καταγγελία - η οποία θα περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του αγοραστή - θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) αντίγραφο του φορολογικού τιμολογίου και του παρόντος πιστοποιητικού εγγύησης

β) αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας ή ταυτότητας του οχήματος στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το ΠΣ

γ) απόδειξη εγκατάστασης σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία RAR (τιμολόγιο σέρβις)

δ) απόδειξη της εύρεσης και περιγραφής του ελαττώματος από το εξουσιοδοτημένο σέρβις της RAR στην περίπτωση ανταλλακτικών σκούτερ και ATV, εξουσιοδοτημένο σέρβις μοτοσικλέτας στην περίπτωση ανταλλακτικών μοτοσυκλετών. (απόσπασμα με λεπτομερή περιγραφή του ευρήματος)

3.3 Το αιτούμενο PS συνοδευόμενο από τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, θα υποβληθεί από τον αγοραστή στο μέγιστο. 2 εργάσιμες ημέρες από την ανακάλυψη του ελαττώματος

3.4 Εάν το παράπονο ήταν δικαιολογημένο, ο πωλητής αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το PS εντός 15 ημερολογιακών ημερών που υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής του

4. Ο πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη σχετικά με την εγγύηση ή μπορεί να ακυρωθεί όταν διαπιστώσει τα ακόλουθα:

4.1 Λήξη της περιόδου εγγύησης - που καθορίζεται στο σημείο 1

4.2 Έλλειψη των εγγράφων που προσδιορίζονται στο σημείο 3.2

4,3 PS απέτυχε λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης/συναρμολόγησης μαζί με φθαρμένα, ελαττωματικά ή τροποποιημένα σχετικά εξαρτήματα

Το 4,4 PS έχει φθαρεί λόγω υπερφόρτωσης / εσφαλμένης ή ανεπαρκούς συντήρησης του συγκροτήματος στο οποίο τοποθετήθηκε

4,5 PS υπέστη ζημιά που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες (ατμοσφαιρικά, θερμικά, ηλεκτρικά, μηχανικά χτυπήματα), έχει για παράδειγμα ίχνη χτυπημάτων, γρατσουνιές, κάμψεις, ρήξεις, παραμορφώσεις, εγκαύματα

4.6 Το προϊόν δεν αναγνωρίστηκε σωστά λόγω της παρουσίασης από τον συγκριτή ορισμένων λανθασμένων δεδομένων

4.7 Το προϊόν στο οποίο εγκαταστάθηκε το PS που αγοράσατε χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς άλλους από αυτούς που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή λειτουργούσε σε ακατάλληλες συνθήκες

4.8 Το κομμάτι δείχνει κανονική φθορά

Product added to compare.
Product added to wishlist